Pretraga sajta

  • Mentalno zdravlje – javnozdravstvena politika, promocija i prevencija
  • Shizofrenija – epidemiologija, etiopatogeneza, klinički aspekti, savremeni terapijski pristup, psihosocijalni aspekti i rehabilitacija, sudsko-medicinski i etički aspekti
  • Kognitivni poremećaji i granična područja sa psihijatrijom – delirijum, demencija, amnestički sindrom, organski uslovljeni psihijatrijski poremećaji, neuropsihološki aspekti psihijatrijskih oboljenja