Pretraga sajta

  • 30. avgust - rok za slanje sažetaka za poster prezentaciju
  • 15. septembar - obaveštenje o prihvaćenim sažecima za poster prezentaciju